ارائه مسائل شهری با ادبیات نمایشی اولویت است

ارائه مسائل شهری با ادبیات نمایشی اولویت است

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در حاشیه یازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند با اشاره به اینکه ارائه مسائل شهری با ادبیات نمایشی اولویت است، گفت: بهره گیری از ابزارهای هنری تأثیر مثبتی بر فرهنگ شهر و شهرنشینی دارد.؛