چهار گزینه تصدی پست شهرداری رشت مشخص شدند

چهار گزینه تصدی پست شهرداری رشت مشخص شدند

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بررسی رزومه و برنامه‌های هشت کاندیدای تصدی جایگاه شهردار رشت گفت: پس از استماع برنامه‌های چهار گزینه نهایی در صحن شورا، شهردار رشت انتخاب می‌شود.؛