راه‌آهن رشت کاسپین به بهره‌برداری رسید

راه‌آهن رشت کاسپین به بهره‌برداری رسید

سوت قطار راه‌آهن رشت کاسپین به عنوان یکی از یکی از مهم‌ترین مسیرهای تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب به یاد شهید جمهور و با حضور سرپرست ریاست جمهوری به صدا در آمد.؛