سرنوشت سریال‌هایی که بازیگران جنجالی در آن ایفای نقش کرده‌اند چه میشود؟

سرنوشت سریال‌هایی که بازیگران جنجالی در آن ایفای نقش کرده‌اند چه میشود؟

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به مالکیت رسانه ملی بر آثار تولیدی گفت: در ارتباط با برنامه‌هایی که از قبل تهیه شده‌ اند و هزینه‌هایی برای آنها صرف شده است؛ در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد نه افرادی که در این برنامه‌ها در قالب‌های مختلف ایفای نقش کرده‌اند.؛