موافق استیضاح وزیر صنعت هستم / مردم درخصوص رشد قیمت خودروها معترض هستند

موافق استیضاح وزیر صنعت هستم / مردم درخصوص رشد قیمت خودروها معترض هستند

عضو کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موافق استیضاح وزیر صمت هستم ، افزود : امروز مردم درخصوص رشد سرسام آور قیمت خودروهای داخلی معترض هستند و وزیر باید در این خصوص مجلس و افکار عمومی را قانع کند.؛