شعرخوانی  دلخوش در واکنش به تحریم اروپایی ها ؛ هرچه کردند کشک می‌دانیم

شعرخوانی دلخوش در واکنش به تحریم اروپایی ها ؛ هرچه کردند کشک می‌دانیم

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تحریم وی وتعدادی دیگر از نمایندگان مجلس از سوی اروپایی‌ها شعری را خطاب به اروپایی‌ها سرود و تاکید کرد که اروپایی‌ها جیره‌خوار آمریکایی‌ها هستند.؛
کاظم دلخوش تحریم شد

کاظم دلخوش تحریم شد

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای فهرست افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم قرار گرفته را منتشر کرد که در این لیست نام کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز دیده می‌شود.؛