برای تحقق گسترش فرهنگ کتاب‌ و کتاب‌خوانی در جامعه تلاش بیشتری شود

برای تحقق گسترش فرهنگ کتاب‌ و کتاب‌خوانی در جامعه تلاش بیشتری شود

فرماندار لاهیجان با تاکید بر ایجاد انگیزه بین جوانان و نوجوانان و تشویق و ترغیب آنان به کتابخوانی ، اظهار داشت: باید برای تحقق گسترش فرهنگ کتاب‌ و کتاب‌خوانی در جامعه، مسئولان همت و تلاش بیشتری از خود نشان دهند.؛