جابه جایی شهرهای قرمز کرونایی در گیلان

جابه جایی شهرهای قرمز کرونایی در گیلان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به جابه جایی شهرهای قرمز کرونایی در این استان گفت: عادی انگاری و بی توجهی به رعایت شیوه نامه ها مهم ترین عامل افزایش آمارها است.؛
۳۹ درصد گیلانی ها دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

۳۹ درصد گیلانی ها دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به نقش موثر تزریق واکسن کرونا در کنترل و مهار این ویروس، گفت: تاکنون فقط 39 درصد گیلانی ها دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و ۶۱ درصد جمعیت واجد شرایط گیلان دُز سوم واکسن را دریافت نکرده اند.؛