از کرونا یاب تا استفاده از پایتون به عنوان راه حل مشکلات کشور ؛ مدعی استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون برای پیش بینی مشکلات سیاسی و اقتصادی کیست ؟

از کرونا یاب تا استفاده از پایتون به عنوان راه حل مشکلات کشور ؛ مدعی استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون برای پیش بینی مشکلات سیاسی و اقتصادی کیست ؟

ادعای جنجالی داود دومیری گنجی در نشست با ابراهیم رییسی سوژه شبکه‌های اجتماعی شده است. او ادعا کرده که پایتون امکان پیش‌بینی سرطان و حوزه نظامی و اقتصادی را دارد. اما داود دومیری گنجی کیست و چه سابقه‌ای دارد؟ ؛