تجمع اعتراضی پرستاران مقابل دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ؛ ماجرا چه بود؟

تجمع اعتراضی پرستاران مقابل دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ؛ ماجرا چه بود؟

همزمان با روز پرستار تعدادی از پرستاران بیمارستانهای مختلف گیلان با تجمع صنفی و مطالبه گرایانه مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خواستار پرداخت معوقات خود از سوی دانشگاه علوم پزشکی شدند.؛
راه‌اندازی ۲۰ تخت ویژه با استقرار تیم‌های فوق‌تخصصی جهت مداوای مصدومان حادثه آتش سوزی  لنگرود

راه‌اندازی ۲۰ تخت ویژه با استقرار تیم‌های فوق‌تخصصی جهت مداوای مصدومان حادثه آتش سوزی لنگرود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از تعبیه و راه‌اندازی ۲۰ تخت ویژه با استقرار تیم‌های تخصصی و فوق تخصصی برای مداوای مصدومان سانحه لنگرود خبر داد و گفت: کادر درمان تا پایداری سلامت و بازگشت آرامش در کنار مردم و بیماران خواهد ماند. ؛