پیگیری جهت تامین اعتبار برای تکمیل پروژه های راهسازی سیاهکل و لاهیجان

پیگیری جهت تامین اعتبار برای تکمیل پروژه های راهسازی سیاهکل و لاهیجان

نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس گفت: برای انجام پروژه های راهسازی هم مکاتباتی با وزارتخانه انجام شده و جلساتی نیز با مقامات این وزارتخانه برگزار گردید تا اعتبارات لازم را در جهت تکمیل این پروژه ها در نظر گیرند و همچنین آسفالت مورد نیاز نیز اختصاص پیدا کند. ؛