قوم گیلک تا ۵۰ سال آینده منقرض میشود

قوم گیلک تا ۵۰ سال آینده منقرض میشود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت اگر اقدامی عاجل در این خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موردتوجه قرار نگیرد، در ۵۰ سال آینده نژاد گیلک از میان خواهد رفت.؛