چرا پیاز گران شد ؟

چرا پیاز گران شد ؟

در هفته ای که گذشت شاهد افزایش قیمت شدید پیاز در میادین میوه و تره بار بودیم و قیمت این محصول حتی از میوه هایی همچون موز نیز بیشتر شده است.؛