ضرورت ایجاد منطقه ویژه فناوری در گیلان

ضرورت ایجاد منطقه ویژه فناوری در گیلان

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گیلان گفت: توسعه پژوهش های کاربردی محصول محور، نیاز امروز کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان و دستیابی به چشم انداز توسعه پایدار است. ؛