از جانشان گذشتند تا جانی را نجات دهند

از جانشان گذشتند تا جانی را نجات دهند

در دورانی که پاندمی ویروس کرونا در همه کشور فراگیر شد، این مدافعان سلامت بودند که در میدان مبارزه با کرونا جانفشانی‌ها کردند تا جایی که در سال نخست کمتر روزی بود که خبر ابتلا و فوت شماری از کادر درمان در کشور به گوش نرسد؛