جریان انحرافی به دنبال دورکردن جوانان از اسلام و شیعه

جریان انحرافی به دنبال دورکردن جوانان از اسلام و شیعه

پورخوش سعادت با بیان اینکه جریانات انحرافی از همه ی ابزارها استفاده می‌کنند تا حتی یک نفر از بدنه اسلام و شیعه کم کنند بیان کرد: اگر این اتفاق بی افتد و جوانان امروز به سمت مطالعه بیشتر و عمیق شدن نروند قطعا با مشکلات بیشتری در آینده با آن مواجه خواهیم بود و این وظایف ما مسئولان را سنگین تر میکند و باید برای آن برنامه داشته باشیم.؛