سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ، فرصت مناسب برای توسعه کیاشهر

سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ، فرصت مناسب برای توسعه کیاشهر

اوایل آبانماه سال جاری سیاست های توسعه دریا محور ازسوی "مقام معظم رهبری" در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید.؛