طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تغییر کرد/ تقلیل «استخدام رسمی» به «قرارداد کار معین»

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تغییر کرد/ تقلیل «استخدام رسمی» به «قرارداد کار معین»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در این طرح، موضوع استخدام رسمی به وضعیت نیروهای شرکتی و در قالب قرارداد کار معین تقلیل پیدا کرد.؛
تقاطع غیرهمسطح میدان گیل ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد | فاز اول مجتمع فرهنگی لاهیجان دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد | با هرچیزی که به محدود شدن فعالیت اقتصادی مردم منجر شود مخالفم | با راه اندازی گلخانه دیسام برای ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میشود | تاکنون ۱۲ سوال و بیش از ۸۰ تذکر به دولت داشته ام