تامین اجتماعی به اندک بهانه هایی حساب آموزش و پرورش را مسدود میکند / چالش نیروی انسانی با موج بازنشستگی در سال آینده

تامین اجتماعی به اندک بهانه هایی حساب آموزش و پرورش را مسدود میکند / چالش نیروی انسانی با موج بازنشستگی در سال آینده

محمد فائزی در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان گفت : استان گیلان مشکل بزرگی در تأمین اجتماعی دارد چرا که به اندک بهانه‌هایی حساب‌های آموزش و پرورش مسدود شده و دچار مشکلات جدی در این بخش هستیم.؛