ایرج ملکی رای آورد؟

ایرج ملکی رای آورد؟

نتایج آرای انتخابات مجلس در حوزه کرمانشاه اعلام شد و طنزگوی فضای مجازی از ورود به مجلس بازماند؛