نابود شدن بزرگ‌ترین هواپیمای جهان در حمله روسیه

نابود شدن بزرگ‌ترین هواپیمای جهان در حمله روسیه

آنتونوف ۲۲۵ مریا یک هواپیمای باری- ترابری طراحی شده توسط آنتونوف شوروی پیشین بود که پس ازفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تولید آن در اوکراین دنبال شده و در عین حال بزرگ‌ترین هواپیمای بال‌ثابت ساخته شده جهان است.؛