برگه شخصی

[about_me id=”b6cda34e2e399e3cbee0a96d8e3cb60a” about_image=”{"attachment_id":"608","url":"\/\/abrishampress.ir\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/personal-pic.jpg"}” about_title=”درباره من” about_title_color=”#ededed” about_textarea=”سید ابراهیم رئیسی در آذرماه سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در خانواده‌‌ای روحانی در شهر مشهد و در محله نوغان دیده به جهان گشود. پدر ایشان حجه الاسلام سیدحاجی رئیس الساداتی و همچنین مادر وی سیده عصمت خدادادحسینی از سلاله سادات حسینی و نسبش از هر دو طرف به حضرت زید بن علی بن الحسین علیهمالسلام می‌رسد. سید ابراهیم در ۵ سالگی پدر خود را از دست داد. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل در علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت الله موسوی‌نژاد شروع کرد. در سال ۱۳۵۴ به حوزه علمیه قم و مدرسه آیت الله بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسه‌ای که با مدیریت آیت الله پسندیده اداره می‌شد، تحصیل نمود. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل در علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت الله موسوی‌نژاد شروع کرد. علمیه قم و مدرسه آیت الله بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسه‌. ” about_textarea_color=”#426fad” _array_keys=”{"about_image":"about_image"}” _made_with_builder=”true”][/about_me]
[slider_v2 back_color=”#ededed” posts_per_page=”10″ slider_backcolor=”#20406d” _made_with_builder=”true”][/slider_v2]
[posts_archive archive_name=”آرشیو خبرها” query_type=”{"pct":"news","category":{"select_cat":[]},"tags":{"post_tag":[]}}” posts_per_page=”3″ _array_keys=”{"query_type":"query_type"}” _made_with_builder=”true”][/posts_archive]
[box_posts select_cat=”[]” border_col=”#416fac” order_post=”DESC” archive_txt=”” archvie_link=”” count_ppp=”” _array_keys=”{"select_cat":"select_cat"}” _made_with_builder=”true”][/box_posts]
[box_posts select_cat=”[]” border_col=”#416fac” order_post=”DESC” archive_txt=”” archvie_link=”” count_ppp=”” _array_keys=”{"select_cat":"select_cat"}” _made_with_builder=”true”][/box_posts]
[box_posts select_cat=”[]” border_col=”#416fac” order_post=”DESC” archive_txt=”” archvie_link=”” count_ppp=”” _array_keys=”{"select_cat":"select_cat"}” _made_with_builder=”true”][/box_posts]
[editor_select post_titles=”["299","290","458","275","252"]” background_c=”#38465a” posts_per_page=”7″ slider_title=”انتخاب سردبیر” _array_keys=”{"post_titles":"post_titles"}” _made_with_builder=”true”][/editor_select]
[ajax_posts_cat id=”252e72ca949f7fa03815b4c23544b38a” title=”دسته بندی خبری” title_link=”” back_color=”#426fad” select_back=”#5281bf” _made_with_builder=”true”][/ajax_posts_cat]
[video_slider background_c=”#38465a” back_color=”rgba(126,126,126)” select_cat=”["43","17","16","44","31","3","42"]” order_post=”DESC” _array_keys=”{"select_cat":"select_cat"}” _made_with_builder=”true”][/video_slider]
[map_ajax id=”d5bf8d9aa27c486db17852f34ca6c680″ title=”خبرهای استانی” title_link=”” back_color=”#426fad” select_back_color=”#5281bf” _made_with_builder=”true”][/map_ajax]