چهارشنبه و پنجشنبه سراسر کشور تعطیل شد

چهارشنبه و پنجشنبه سراسر کشور تعطیل شد

با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به‌منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد؛