گرانفروشی نان به بهانه افزودنی ممنوع

گرانفروشی نان به بهانه افزودنی ممنوع

سرپرست مدیریت بازرگانی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی گیلان در مورد گرانفروشی نان با اضافه کردن موادی نظیر کنجد و ... تصریح کرد: این امر نیز به ما گزارش شده است که حتما ورود خواهیم کرد و به تدریج از ادامه انجام چنین تخلفاتی کاسته خواهد شد.؛