کشت قراردادی مدل توسعه یافته کشاورزی است  / راه اندازی پایانه گل و گیاه در شرق گیلان

کشت قراردادی مدل توسعه یافته کشاورزی است / راه اندازی پایانه گل و گیاه در شرق گیلان

صالح محمدی کشت قراردادی را مدل توسعه یافته کشاورزی دانست و اظهار کرد : در این طرح که در تمامی کشورهای دنیا در حال انجام است ، در جهت حمایت از تولید ، بسیاری از کمبودهایی که پیش از این از طریق واردات رفع میشد ، حل میشود .؛