کانون پرورش فکری کودکان
استاندار گیلان در ویژه برنامه هفته ملی کودک ۱۸ مهر ۱۳۹۷

استاندار گیلان در ویژه برنامه هفته ملی کودک

استاندار گیلان با حضور در کانون پرورش فکری کودکان در ویژه برنامه‌های هفته ملی کودک حضور یافت.