ارائه مسائل شهری با ادبیات نمایشی اولویت است

ارائه مسائل شهری با ادبیات نمایشی اولویت است

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در حاشیه یازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند با اشاره به اینکه ارائه مسائل شهری با ادبیات نمایشی اولویت است، گفت: بهره گیری از ابزارهای هنری تأثیر مثبتی بر فرهنگ شهر و شهرنشینی دارد.؛
جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان جایگاه ارزشمندی در میان نمایشگران تئاتر خیابانی ایران به دست آورده است

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان جایگاه ارزشمندی در میان نمایشگران تئاتر خیابانی ایران به دست آورده است

کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی در استانه برگزاری یازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان گفت: جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان در حالی گام به دهه دوم برگزاری خود می گذرد که جایگاه ارزشمند در میان هنرمندان و نمایشگران تئاتر خیابانی ایران و شهروندان هنردوست لاهیجان به دست آورده است.؛