کاظم صدیقی
اجازه ندهیم کشور اسیر سیاست بازی شود ۱۶ مهر ۱۳۹۷
امام جمعه موقت تهران در مراسم سالگرد ابوالشهدا تامینی

اجازه ندهیم کشور اسیر سیاست بازی شود

امام جمعه موقت تهران در مراسم سالگرد ابوالشهدا تامینی در روستای لیچا شهر لشت نشا گفت نباید اجازه دهیم کشور اسیر سیاست‌بازی افرادی شود که به فکر سودجویی خودشان هستند.