از مدافعین سلامت دلجویی کنید

از مدافعین سلامت دلجویی کنید

رئیس سازمان نظام پرستاری خطاب به رئیس جمهور گفت: لطفًا در اسرع وقت از مدافعین سلامت وجان برکفان مبارزه با کرونا دلجویی کنید.؛
پرداخت حقوق آذر ماه در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست

پرداخت حقوق آذر ماه در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیأت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داد که در صورت تأمین از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود. ؛
از جانشان گذشتند تا جانی را نجات دهند

از جانشان گذشتند تا جانی را نجات دهند

در دورانی که پاندمی ویروس کرونا در همه کشور فراگیر شد، این مدافعان سلامت بودند که در میدان مبارزه با کرونا جانفشانی‌ها کردند تا جایی که در سال نخست کمتر روزی بود که خبر ابتلا و فوت شماری از کادر درمان در کشور به گوش نرسد؛