پیامک تهدید آمیز
پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس را این فرد می فرستاد + تصویر ۱۹ مهر ۱۳۹۷

پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس را این فرد می فرستاد + تصویر

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت متولی اصلی پیامک‌های ارسالی به نمایندگان شناسایی نمی‌خواهد و خود افراد دخیل در این امر اعلام کرده اند که ارسال این پیامک ها کار چه کسی است.

آیا مشهد پایگاه ارسال پیامک های تهدید آمیز برای نمایندگان بود؟ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

آیا مشهد پایگاه ارسال پیامک های تهدید آمیز برای نمایندگان بود؟

سر و صدای بمباران پیامکی یک روز مانده به بررسی CFT یا همان لایحه «الحاق ایران به کنواسیون بین المللی منع تامین مالی تروریسم» چیزی نبود که سریع به سکوت ختم شود.