حمله ناموفق به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان

حمله ناموفق به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان

وزارت دفاع اعلام کرد شب گذشته یک حمله ناموفق با استفاده از ریزپرنده به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع صورت گرفت و خوشبختانه با پیش بینی ها و تمهیدات پدافندی صورت گرفته یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر آنها در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شدند.؛