پایتخت فرهنگی جهان اسلام
لاهیجان با غنای فرهنگی اش باید پایتخت جهان اسلام باشد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
مسعود کاظمی شهردار لاهیجان

لاهیجان با غنای فرهنگی اش باید پایتخت جهان اسلام باشد

شهردار لاهیجان گفت: غنای فرهنگی لاهیجان به اندازه ای است که باید پایتختت فرهنگی جهان اسلام باشیم.