مرگ مشکوک منتقد پوتین در هند

مرگ مشکوک منتقد پوتین در هند

جسد"پردرآمدترین سیاستمدار منتخب روسیه" که از جنگ این کشور در اوکراین انتقاد کرده بود، پس از سقوط مرموز از هتلی در هند پیدا شد.؛