تایید وجود پشه آئدس در گیلان / پاکسازی محیط راه مقابله با پشه

تایید وجود پشه آئدس در گیلان / پاکسازی محیط راه مقابله با پشه

رئیس اداره کنترل و مبارزه با مالاریا وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی پشه آئدس در نقاط شمالی گفت :برای پیشگیری از طغیان بیماری با پشه آئدس سیاست ما در نقاط شمالی و جنوبی کشور یکسان است و تنها اقدام مهم، بهسازی و پاکسازی محیط با همکاری بین بخشی مناسبی است که اخیرا با مدیریت استانداری گیلان آغاز شده است؛