رشد اقتصادی و سیاسی در بستر فرهنگ محقق می شود/ ضرورت توجه شورای فرهنگ عمومی به اولویت های گیلان/ راهکارهای شورای فرهنگ عمومی باید تضمین کننده افزایش سرمایه اجتماعی باشد

رشد اقتصادی و سیاسی در بستر فرهنگ محقق می شود/ ضرورت توجه شورای فرهنگ عمومی به اولویت های گیلان/ راهکارهای شورای فرهنگ عمومی باید تضمین کننده افزایش سرمایه اجتماعی باشد

رئیس شورای فرهنگ عمومی گیلان بر ضرورت توجه این شورا به اولویت های استان تاکید کرد و گفت: راهکارها و طرح های شورای فرهنگ عمومی باید تامین کننده و تضمین کننده افزایش سرمایه اجتماعی باشد.؛
میرزا کوچک جنگلی شخصیت ملی در مبارزه با استعمار و استبداد بود/ ملت ایران همچنان به قدرت های استکباری “نه” می گویند/ ایجاد امنیت و معنویت در جامعه ایرانی از اهداف نهضت جنگل بود

میرزا کوچک جنگلی شخصیت ملی در مبارزه با استعمار و استبداد بود/ ملت ایران همچنان به قدرت های استکباری “نه” می گویند/ ایجاد امنیت و معنویت در جامعه ایرانی از اهداف نهضت جنگل بود

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: میرزا کوچک جنگلی شخصیت ملی در مبارزه با استعمار و استبداد بود که در دل دشمنان ملت ایران رعب انداخت.؛