نماینده انزلی عزادار شد

نماینده انزلی عزادار شد

بانو «زینت حسینی»، مادر شهید قدرت دنیامالی و احمد دنیامالی، نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی، بر اثر کهولت سن به فرزند شهیدش پیوست.؛