شبکه برق آستانه اشرفیه فرسوده است / فرماندار دلایل کمبود آرد شهرستان را بررسی کند

شبکه برق آستانه اشرفیه فرسوده است / فرماندار دلایل کمبود آرد شهرستان را بررسی کند

اسدالله عباسی گفت : یکی از مشکلات مهم آستانه اشرفیه شبکه فرسوده برق است که در فصل زمستان مردم و به ویژه روستائیان را با مشکلاتی مواجه می‌کند، لیکن مکاتباتی انجام و در تلاشیم تا شبکه برق در آستانه اشرفیه را بروزرسانی کنیم.؛