گرانفروشی نان به بهانه افزودنی ممنوع

گرانفروشی نان به بهانه افزودنی ممنوع

سرپرست مدیریت بازرگانی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی گیلان در مورد گرانفروشی نان با اضافه کردن موادی نظیر کنجد و ... تصریح کرد: این امر نیز به ما گزارش شده است که حتما ورود خواهیم کرد و به تدریج از ادامه انجام چنین تخلفاتی کاسته خواهد شد.؛
افزایش قیمت نان در گیلان

افزایش قیمت نان در گیلان

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت انواع نان یارانه‌ای کامل بر اساس نرخ جدید مصوبه تنظیم بازار، نان بربری با وزن چانه ۵۲۰ گرم هزار و ۳۰۰ تومان، لواش با چانه ۱۵۰ گرمی ۳۵۰ تومان، نان سنگک با چانه ۵۷۰ گرم هزار و ۵۰۰ تومان، تافتون ۲۵۰ گرمی ۶۰۰ تومان تعیین شده است.؛