ایران با  کمیته حقیقت یاب  سازمان ملل درباره اعتراضات همکاری نمی‌کند

ایران با کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره اعتراضات همکاری نمی‌کند

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد همکاری ایران با همکاری کمیته حقیقت یاب که بر اساس نشست اخیر ویژه شورای حقوق بشر قرار است در مورد تحولات اخیر ایران تشکیل شود، گفت: ایران هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی نخواهد داشت.؛