مدیرکل راه و شهرسازی گیلان پاسخگوی طرح مسکن خبرنگاران نیست

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان پاسخگوی طرح مسکن خبرنگاران نیست

ابراهیمی با بیان اینکه از خبرنگاران عذرخواهی می‌کنم، گفت: درباره خانه دار شدن خبرنگاران فاقد مسکن و براساس وعده استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی گیلان وارد این مسیر شدیم ولی در میانه راه خود مسوولین از ادامه حرکت خودداری کردند.؛