با فساد در شهرداری ها مقابله شود / شهردار جدید لنگرود با نگاه تحول گرایانه وارد عرصه مدیریت شهری شود

با فساد در شهرداری ها مقابله شود / شهردار جدید لنگرود با نگاه تحول گرایانه وارد عرصه مدیریت شهری شود

حجت الاسلام‌نقوی با تاکید بر اینکه شهرداری ها در معرض فساد هستند و فساد در شهرداری ها باید با جدیت مقابله شود، گفت: اگر با فساد مماشات شود ، فساد ریشه دار خواهد شد و به تبع آن هیچ امیدی به خیر حاصل نمی شود. ؛