۱۱ حرکتی که شما را در مقابل گازهای سمیِ این روزها ایمن می‌کند

۱۱ حرکتی که شما را در مقابل گازهای سمیِ این روزها ایمن می‌کند

با وجود این که معمولا انتظار داریم «گاز» بو داشته باشد، گازهای مسموم کننده می‌تواند بو نداشته باشند، بنابر این تا ظهور اولین علائم مسمومیت ممکن است کسی متوجه وجود گاز در فضا نشود، چند دستورالعمل برای مواجهه با مسمومیت گازی اینجا می‌نویسم، شاید به کار بیایید ؛