مدیرکل راه و شهرسازی گیلان پاسخگوی طرح مسکن خبرنگاران نیست

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان پاسخگوی طرح مسکن خبرنگاران نیست

ابراهیمی با بیان اینکه از خبرنگاران عذرخواهی می‌کنم، گفت: درباره خانه دار شدن خبرنگاران فاقد مسکن و براساس وعده استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی گیلان وارد این مسیر شدیم ولی در میانه راه خود مسوولین از ادامه حرکت خودداری کردند.؛
اولین همایش ملی بازآفرینی حیات فرهنگی-تاریخی در مدیریت شهر معاصر ایرانی در لاهیجان برگزار شد

اولین همایش ملی بازآفرینی حیات فرهنگی-تاریخی در مدیریت شهر معاصر ایرانی در لاهیجان برگزار شد

به منظور اشتراک آخرین یافته های بازآفرینی بافت تاریخی شهرها، نشست مشترک اساتید دانشگاه ها ومحققان حوزه معماری بافت های تاریخی ومدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع، در لاهیجان برگزار شد.؛