باران تحقق آرزوی نرجس بود

باران تحقق آرزوی نرجس بود

همزمان با سی ام اردیبهشت سالروز تولد نرجس خانعلی زاده ، مادر این شهیده در راستای شناخت بیشتر از روحیات و زندگی او با ما گفتگو کرد؛