هشدارهای محیط زیستی گیلان در سیزده بدر

هشدارهای محیط زیستی گیلان در سیزده بدر

آیین های نوروزی سپری شد و گیلان در این مدت میزبان میلیون ها مسافر و گردشگر بود، اما حال در روز طبیعت و آیین کهن سیزده بدر که همگان را به آغوش طبیعت می کشاند، وقت اهتمام به هشدارهای زیست محیطی برای جلوگیری از آسیب به داشته های طبیعی است. ؛