بنر کنایه‌آمیز هیأت مداح مشهور در شب قدر | تصویر نامه متهم فراری روی دیوار هیات

بنر کنایه‌آمیز هیأت مداح مشهور در شب قدر | تصویر نامه متهم فراری روی دیوار هیات

واحد رسانه هیأت الرضا در مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان، در پس زمینه جلسه، تصویری از نامه خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی و متهم فراری طراحی کرد و روی آن نوشت: «مکتب آقامرتضی علی(ع) یعنی محمودرضا خاوری نباشیم»؛