مایلی کهن : آقای کی‌روش! یادت رفته برای این نیمکت التماس می‌کردی؟ ابرام چرخی روی نیمکت ایران بود شش گل نمی‌خوردیم!

مایلی کهن : آقای کی‌روش! یادت رفته برای این نیمکت التماس می‌کردی؟ ابرام چرخی روی نیمکت ایران بود شش گل نمی‌خوردیم!

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: من نمی‌خواهم از لفظ باخت افتضاح یا بدتر از آن استفاده کنم. چرا که این توصیف در کنار تیم ملی قرار خواهد گرفت و به نظرم تیم ملی کشورم نبود که باخت بلکه تصمیمات اشتباه باعث این شکست شد. کاش می‌شد این شکست را به نام کی‌روش نوشت نه تیم ملی ایران. ؛