امتناع مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از امضای اسناد جذب بودجه ۲۳۰ میلیارد تومانی برای رشت !؟ + تصاویر

امتناع مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از امضای اسناد جذب بودجه ۲۳۰ میلیارد تومانی برای رشت !؟ + تصاویر

رضا عاشری عضو شورا و سیدامیرحسین علوی شهردار رشت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از امتناع مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از امضای اسناد مربوط به جذب بودجه ملی  230 میلیاردی برای شهر رشت خبر دادند !!؛