محمدمهدی افتخاری
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد میزان فساد اداری در گیلان اغراق‌آمیز است ۱۲ مرد ۱۳۹۸
افتخاری نماینده فومن در مجلس :

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد میزان فساد اداری در گیلان اغراق‌آمیز است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آمار وقوع فساد گسترده اداری در استان‌های شمالی از جمله گیلان کمی اغراق‌آمیز است.