محمدرضا یمقانی
چهره جوان لاهیجانی وارد گود شد ؛ ده روز مهلت هیات اجرایی برای بررسی صلاحیت داوطلبین ۱۷ آذر ۱۳۹۸
گزارش آخرین روز ثبت نام داوطبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل ؛

چهره جوان لاهیجانی وارد گود شد ؛ ده روز مهلت هیات اجرایی برای بررسی صلاحیت داوطلبین

مهلت ثبت نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس به پایان رسید